สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่มโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่มโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว นำโดย นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์,นางสุกัญญา ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมี นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนเวียงผาวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และคณะครูให้การต้อนรับ

image

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่มโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว นำโดย นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์,นางสุกัญญา ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมี นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนเวียงผาวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่ตาแมว อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::