สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.จินดา ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ (O-NET) ชั้น ม.3 ร.ร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน
 
.

image

นางจินดา กำลังประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตวจเยี่ยมศูนย์สอบ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงรายในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันอาทิตยที่ 5 ก.พ.2560 โดยมีนางสาว ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผอ./ผู้จัดการร.ร.ศิริมาตย์เทวี ให้การต้อนรับภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2017-02-05 12:04:53
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::