สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร 13 ต้านแผ่นดินไหว ร.ร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน
 
.

image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนพระราชทาน 13 ต้านแผ่นดินไหว ของร.ร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนและครู ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะครูผู้บริหารของโรงเรียนและสำนักงานเขตฯ ทรงเยี่ยมราษฎร์ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวัน ก่อนเสด็จฯ ไปเปิดอาคารพระราชทาน 14 ร.ร.แม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว และอาคารพระราชทาน 15 ร.ร.โป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว ต่อไป ก่อนเสด็จฯ กลับพระตำหนักดอยตุงภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2017-02-18 09:56:27
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::