สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านโป่งนก
  พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย เมื่อ : 2017-02-22 10:38:26
  บ้านโป่งนก
  พีธ๊มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย เมื่อ : 2017-02-22 10:10:36
  เวียงผาวิทยา
  โรงเรียนเวียงผาวิทยาได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ : 2017-02-21 14:42:47
  บ้านแม่แก้ว
  ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่แก้ว (โรงเรียนดีใกล้บ้าน ) เมื่อ : 2017-02-20 11:50:29
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อ : 2017-02-19 19:12:32
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
.รองจรัญ พร้อมคณะกรรมการออกประเมินผลงาน ผอ.รร.อำเภอพาน

image
การขับเคลื่อนโครงการ Smart Education

image
รองวรพงษ์ นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านเลาลี อ.แม่สรวย

image
รองวรพงษ์ นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.