สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองจรัญ นำคณะจนท.เขต ร่วมวางหรีดศพพ่ออุ้ยแสน มณีมูล ณ บ้านป่ากว๋าว อ.พาน
  เมื่อ : 2017-02-23 09:10:26
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สอบอ่าน-เขียน ป.1-ป.4
  เมื่อ : 2017-02-20 14:41:14
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สอบอ่าน-เขียน ป.1-ป.4
  เมื่อ : 2017-02-20 14:40:53
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  พิมพ์ระดา นิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ร.ร.บ้านฝั่งตื้น อ.พาน
  เมื่อ : 2017-02-20 14:37:07
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ก.ค.ศ.จัดประเภทตำแหน่ง 38 ค(2)
  เมื่อ : 2017-02-20 14:16:13
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย

image
พีธ๊มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย

image
โรงเรียนเวียงผาวิทยาได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

image
ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่แก้ว (โรงเรียนดีใกล้บ้าน )

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.