สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  .รองจรัญ พร้อมคณะกรรมการออกประเมินผลงาน ผอ.รร.อำเภอพาน
  เมื่อ : 2017-02-23 09:27:42
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  การขับเคลื่อนโครงการ Smart Education
  เมื่อ : 2017-02-20 15:34:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวรพงษ์ นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านเลาลี อ.แม่สรวย
  เมื่อ : 2017-02-20 14:27:43
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองวรพงษ์ นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย
  เมื่อ : 2017-02-20 14:24:18
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  รองจำเนียรถวายหนังสือที่ระลึกสรุปรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหว แด่สมเด็จพระเทพฯ
  เมื่อ : 2017-02-18 11:10:25
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย

image
พีธ๊มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย

image
โรงเรียนเวียงผาวิทยาได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

image
ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่แก้ว (โรงเรียนดีใกล้บ้าน )

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.